• komplex tudomány
 • azt vizsgálja, h. a sérült állapot – milyen hatást gyakorol a pszichés jelenségekre

Általános gyógypedagógiai pszichológiai diszciplinák:

 • gondolkodás
 • személyiség
 • munka
 • fejlődés
 • nevelés-oktatás
 • szociál
 • teszt
 • érzékelés
 • pszichoterápia

Speciális szakpszichológiák:

 • értelmi fogyatékosok
 • hallási fogyatékosok
 • látási fogyatékosok
 • testi-és mozgásfogyatékosok
 • beszédsérültek
 • értelmileg sérültek

A sérült állapot vizsgálatának két nagy területe:

 • a fogyatékosok pszichés jelenségeire gyakorolt hatások vizsgálata (pszichés alkalmazkodás, fejlődés )
 • környezeti hatások vizsgálata ( spontán: előítélet, tudatos: fejlesztés )

A gyógypedagógiai pszichológia CÉLJA:

 • a sérültek segítése pszichológiai módszerekkel – a társadalomba való beilleszkedésben

Két nagy területe van:

 • elméleti ( kutatás )
  • szociálpszichológia
  • személyiséglélektan
  • általános lélektan
  • fejlődéslélektan
 • gyakorlati ( eredmények alkalmazása )

Tudományelméleti ága:

 • ált. kérdésekkel foglalkozik
 • vizsgálja, h. mi a tudomány célja, tárgya, részterületei

1. Gyógypedagógiai fejlődéslélektan:

 • vizsgálja a fejlődés ütemében történő elakadásokat, lemaradásokat – és h. ezek mennyire maradandóak

elve: kórosból → általánosba következtetés

 • megismeri a kóros folyamatokat – ezáltal következtet a norm. fejlődésre

kutatási témái:

 • megzavart anya-gyermek kapcsolat → ez hogyan befolyásolja későbbi interperszonális kapcsolatait
 • biológiai és társadalmi tényezők szerepe a fejlődésben
 • milyen következményekkel jár az elsődleges organikus sérülés – hogyan lehet megelőzni a következményeket
 • szülői reakciómódok hatása a fejlődésre

2. Fogyatékosok ált. pszichológiája:

 • kutatja, h. az elsődleges sérülés:
  o milyen elváltozásokat okoz a személyiségfejlődésben
  o milyen hatása van a KOGNITÍV folyamatokra

3. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika:

 • tartalmazza a megismerés módszereit és eljárásait
 • csak KOMPLEX vizsgálattal ismerhető meg a gyerek
 • ÁLTALÁNOS módszereket tartalmaz
  • b.mely populációnál
  • alkalmazható
  • anamnézis
  • megfigyelés
  • körny.tanulmány
 • SPECIÁLIS módszereket tartalmaz
  • egy-egy fogyatékossági területre
  • adaptált tesztek
  • IQ-tesztek
  • Snejders Omen – teszt
  • Frostig-teszt

4. Gyógypedagógiai nevelés-és oktatáslélektan:

 • a sérültek  NEVELÉSÉNEK és OKTATÁSÁNAK pszichológiai megalapozása a cél
 • két területe van:
 • neveléslélektan:
  • foglalkozik a családi nevelés kérdéseivel
  • korai gondozással, neveléssel
  • iskolai nevelési feladatokkal  (jutalmazás, büntetés, motiváció)
  • felnőttek szexuális nevelésével
  • időskori fejlesztés lehetőségeivel
 • oktatáslélektan:
  • a speciális oktatáshoz nyújt pszichológiai segítséget
  • tantárgypszichológiák kidolgozása
  • egyes tantárgyak fejlesztési lehetőségei

5. Gyógypedagógiai munkalélektan:

 • a munka egészségtanával és patológiájával foglalkozik
 • munkahelyi ártalmak és alkalmazkodás kérdéseivel

6. Gyógypedagógiai szociálpszichológia:

 • a TÁRSADALOM oldaláról vizsgálódik
  • előítéletek leküzdése
  • társadalmi magatartás
  • „+” átformálása
  • társadalmi attitűdök a fogyatékossággal szemben
 • az Egyén oldaláról vizsgálódik
  • gátló körülmények feltárása, mely gátolja a beilleszkedést
  • akadályozott helyzet és másság megértése
 • a feltűnőséggel párhuzamosan romlik a fogyatékosok megítélése
 1. A GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA FOGALMA, TÁRGYA, RÉSZTERÜLETEI
 • komplex tudomány
 • azt vizsgálja, h. a sérült állapot – milyen hatást gyakorol a pszichés jelenségekre

Általános gyógypedagógiai pszichológiai diszciplinák:

 • gondolkodás
 • személyiség
 • munka
 • fejlődés
 • nevelés-oktatás gyógypedagógiai pszichológia
 • szociál
 • teszt
 • érzékelés
 • pszichoterápia

Speciális szakpszichológiák:

 • értelmi fogyatékosok
 • hallási fogyatékosok
 • látási fogyatékosok
 • testi-és mozgásfogyatékosok pszichológiája
 • beszédsérültek
 • értelmileg sérültek

A sérült állapot vizsgálatának két nagy területe van:

 • a fogyatékosok pszichés jelenségeire gyakorolt hatások vizsgálata (pszichés alkalmazkodás, fejlődés )
 • környezeti hatások vizsgálata ( spontán: előítélet, tudatos: fejlesztés )

A gyógypedagógiai pszichológia CÉLJA:

 • a sérültek segítése pszichológiai módszerekkel – a társadalomba való beilleszkedésben

Két nagy területe van:

 • elméleti ( kutatás )
  • szociálpszichológia
  • személyiséglélektan
  • általános lélektan
  • fejlődéslélektan
 • gyakorlati ( eredmények alkalmazása )
  • nevelés-és oktatáslélektan
  • munkapszichológia
  • klinikai pszichológia
  • pszichodiagnosztika

Tudományelméleti ága:

 • ált. kérdésekkel foglalkozik
 • vizsgálja, h. mi a tudomány célja, tárgya, részterületei
 1. Gyógypedagógiai fejlődéslélektan:
 • vizsgálja a fejlődés ütemében történő elakadásokat, lemaradásokat – és h. ezek mennyire maradandóak

elve: kórosból → általánosba következtetés

 • megismeri a kóros folyamatokat – ezáltal következtet a norm. fejlődésre

kutatási témái:

 • megzavart anya-gyermek kapcsolat → ez hogyan befolyásolja későbbi interperszonális kapcsolatait
 • biológiai és társadalmi tényezők szerepe a fejlődésben
 • milyen következményekkel jár az elsődleges organikus sérülés – hogyan lehet megelőzni a következményeket
 • szülői reakciómódok hatása a fejlődésre
 1. Fogyatékosok ált. pszichológiája:
 • kutatja, h. az elsődleges sérülés:
  • milyen elváltozásokat okoz a személyiségfejlődésben
  • milyen hatása van a KOGNITÍV folyamatokra
 1. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika:
 • tartalmazza a megismerés módszereit és eljárásait
 • csak KOMPLEX vizsgálattal ismerhető meg a gyerek
 • ÁLTALÁNOS és SPECIÁLIS módszereket tartalmaz

↓                         ↓

b.mely populációnál      egy-egy fogyatékossági területre

alkalmazható                adaptált tesztek

– anamnézis                            – IQ-tesztek

– megfigyelés              – Snejders Omen – teszt

– körny.tanulmány                  – Frostig-teszt

 1. Gyógyp.ai nevelés-és oktatáslélektan:
 • a sérültek NEVELÉSÉNEK és OKTATÁSÁNAK pszichológiai megalapozása a cél
 • két területe van:
  • neveléslélektan:
   • foglalkozik a családi nevelés kérdéseivel
   • korai gondozással, neveléssel
   • iskolai nevelési feladatokkal (jutalmazás, büntetés, motiváció)
   • felnőttek szexuális nevelésével
   • időskori fejlesztés lehetőségeivel
  • oktatáslélektan:
   • a speciális oktatáshoz nyújt pszichológiai segítséget
   • tantárgypszichológiák kidolgozása
   • egyes tantárgyak fejlesztési lehetőségei
 1. Gyógyp. ai munkalélektan:
 • a munka egészségtanával és patológiájával foglalkozik
 • munkahelyi ártalmak és alkalmazkodás kérdéseivel
 1. Gyógyp.ai szociálpszichológia:
 • a TÁRSADALOM és EGYÉN oldaláról vizsgálódik

↓                        ↓

– előítéletek leküzdése            – gátló körülmények feltárása, mely gátolja a

– társadalmi magatartás             beilleszkedést

„+” átformálása                   – akadályozott helyzet és másság megértése

– társadalmi attitűdök a

fogyatékossággal

szemben

 • a feltűnőséggel párhuzamosan romlik a fogyatékosok megítélése
 1. A GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA HAGYOMÁNYOS ÉS KORSZERŰ SZEMLÉLETŰ KÉRDÉSEI

Gyógyp. ai pszichológia kezdetei:

 • Ranschburg Pál – pszichológiai laboratóriuma – lelki jelenségek vizsgálata
  • ép és kóros jelenségek vizsgálata
  • fogyatékos és nem fogyatékos személyek összehasonlító elemzése
  • érzékelés,-figyelem-, és emlékezetvizsgálatokhoz korszerű módszereket és eszközöket tervezett

Gyógyped.ai pszichológia hagyományos értelmezése:

 • lelki jelenségek vizsgálata
 • újabb kutatási eredményekkel megcáfolták a régebbi kutatási eredményeket
 • vizsgálódási körük:: tankötelezettek, akik gyp.ai oktatásban részesültek
 • cél: a gyógyp.-nak nyújtsanak segítséget a pszichés jelenségek megértéséhez és h. erre építhesse munkáját
 • defekt-specifikus szemlélet: hiányosságokra épített, melyek hiányoztak v. nem jól működtek ( fogyatékosság-centrikus szemlélet )  → cél: szegregált oktatásra való kiválogatás
 • diagnosztika célja volt: kiválogatás a HOMOGÉN tanulócsoportok létrehozása végett
 • magyar képviselői: Nagy László, Vértes O. József, Schnell János

 

A II. világháború utáni helyzet:

 • gazdasági-társadalmi változások
 • HUMANISTA eszmék elterjedése → felértékelődött az emberi élet értéke → így a fogyatékosoké is
 • figyelem irányult a hátrányos helyzetű csoportok felé → tolerancia légköre alakult ki
 • ezekhez JOGI TÁMOGATÁS is kellett:
  • ENSZ – Emberi és Gyermeki jogokról szóló deklarátuma
  • deklarátum a szoc. fejlődésről és haladásról
  • – az értelmileg retardáltak ált. és speciális jogairól szóló deklarátum
   • azon jogok illetik meg őket, mint az épeket
   • speciális képzéshez, oktatáshoz, neveléshez, rehabilitációhoz való jog
   • anyagi biztonsághoz való jog

Fő tendenciák a szemléletváltozásban:

 • az egész személyiség figyelembevétele, tanulmányozása ( „person first” )
  • hangsúlyozza a dinamikus összefüggéseket a személyiségen belül
  • alapjaiban zavart a szocializációs folyamat a fogy. személyeknél
  • szociális hatásokat is ezért vizsgálja
 • életkori határok kitágulása
  • mind felfelé, mind lefelé kitolódik az életkori határ
  • felnőttkor, időskor tanulmányozása
  • korai felismerés, fejlesztés, gondozás tanulmányozása
 • pozitív személyiségjegyek feltárása
  • pozitívumokra való építés – mi az, amiben jó képességű, mire lehet építeni a kompenzáló, korrigáló eljárásokat
  • más kritérium alapján minősül v.ki fogyatékosnak gyermek és felnőttk.ban
   • gyermekkorban: intellektuális funkciók, tanulás akadályozottsága
   • felnőttkorban: extraintellektuális funkciók, szociális inkompetencia

alapján minősül v.ki fogyatékosnak

 • fogyatékossági határok megvonásának kérdése
  • meddig fogyatékos v.ki?
  • régen a határt meghatározta:
   • társadalom önkényessége, toleranciája, elvárásai
   • az elmaradott népesség és enyhe ért. Fogyatékosság között elmosódott a határ
  • mai tendencia: széthúzódik a határ, szélesebb az ÁTLAG emberek sávja
   • egyre nagyobb a szórás, mely érvényesül:
    • NEGATÍV irányban – ennek oka:
     • sok a szociálisan hátrányos helyzetű ember
     • ma már nehéz a követelményeknek való megfelelés
    • POZITÍV irányban – ennek oka:
     • javuló szociális és nevelési feltételek
     • megnőtt az információk felvételi lehetősége
    • cél: h. minél kevesebben sodródjanak a fogy. Kategóriába → kevesebben stigmatizálódjanak
   • normalizációs elv:
    • a fogyatékosok életkörülményeit az épek körülményeihez kell közelíteni
    • biztosítani kell a tanuláshoz, munkához, kultúrálódáshoz, szabadidő-eltöltéshez való jogukat
    • érintkezés lehetősége az ép társakkal
   • komplex megismerés elve:
    • a sérült személyiséget komplexen kell szemlélni
    • a személyiséget környezetével együtt kell alaposan vizsgálni
    • a vizsgálatokba sok határtudományt kell bevonni
   • homogenitás és heterogenitás elve:
    • a populációban – heterogén a fogyatékosok köre
    • kérdés az, h. van-e olyan szempont, amely alapján homogenitásra kell törekedni?
    • Ha igen, milyen szempont alapján legyen homogén ez a csoport?
 1. A BÖRTÖNSZERŰ FRUSZTRÁCIÓS HELYZET – AZ INADAPTÁCIÓS SZEMÉLYISÉG DINAMIKÁJA

A fogyatékosok csökkentértékűségi érzése:

– ez Maslow szükséglet-hierarchiájának elmélete alapján érthető meg

– a fogyatékosok nehezen tudnak eljutni az önmegvalósításhoz  – MERT:

– a fogyatékosság akadályozza a – lelki élet érvényesülésének vágyát

→ ebből az erős hátrányból kifolyólag → kompenzációra törekszik

– a kompenzációs folyamatból adódik a csökkentértékűségi érzés

A börtönszerű frusztrációs helyzet kialakulása:

– Lewin mezőelmélete alapján érthető meg

– minden történés – csak a személy és környezete egységében vizsgálható

Norm. alaphelyzet:   személy és környezete kölcsönhatásban vannak egymással

SZEMÉLY   ↔  KÖRNYEZET

Frusztrációs helyzet: 

 • egy motivációs jelleg v. helyzet a személyt a céltárgy felé löki → várakozási feszültség mozgósítja a személyt, h. a céltárgy felé mozduljon
 • a céltárgy – pozitív felszólító jelleget vesz fel, mely érdekessé válik a személy számára
 1. SZEMÉLY +    CÉLTÁRGY

     motiváció

     feszültség

 

 1. SZEMÉLY                       +    CÉLTÁRGY

 

 • a céltárgyat akadály veszi körül, elérhetetlenné válik a személy számára
 • a feszültség → a meghiúsulás feszültsége lesz

FRUSZTRÁCIÓ  alakul ki a személyben

 • a frusztráció AGRESSZÍV levezetést nyer
  • kifelé vezetődik le: bűnbakkeresés, élcelődés, tettlegesség, csúnya beszéd
  • befelé vezetődik le: önvád
  • frusztráció elviselése

 

Frusztráció – fogyatékosság esetén:

STRUKTÚRÁLIS és DINAMIKAI különbségek észlelhetők ebben a helyzetben

↓                           ↓

az akadály a            sem a céltárgy, sem a környezet sok más ténye sem érhető el

személyt veszi körül

SZEMÉLY             +    CÉLTÁRGY

ez a „börtönszerű

frusztrációs helyzet”

A „börtönszerű frusztrációs helyzet” következményei:

 • az agresszió befelé vezetődik le:
  • önvád
  • önértékelési válság
 • „kimenni a mezőből” tendencia:
  • elhagyni ezt a helyzetet
  • úgy tesz, mintha nem venne róla tudomást
  • élményeit elbagatellizálja
 • irrealitás világába való menekülés:
  • téveszmék
  • fantázia – világába való menekülés

A „börtönszerű frusztrációs helyzet” viselkedéses következményei:

 • redukált v. áthelyezett célválasztás:
  • olyan célt jelöl meg az eredeti céltárgy helyett, amit el tud érni
  • alacsonyabb célt jelöl meg:
   • ez Hoppe-elméletével – igényszint-mozgás elméletével kapcsolatos
    • a folyamatos kudarcok hatására → igényszintünket alacsonyabbra helyezzük
    • a folyamatos sikerek hatására → igényszintünket magasabbra helyezzük
    • mindezeket az ÉNVÉDELEM céljából tesszük
   • akadályhatárolta terület tágítása:
    • a szakember, a fogyatékos személy egyre több készségét fejleszti, több ismerethez juttatja
    • így segíti a fogyatékost, hogy egyre kevésbé kerüljön frusztrációs helyzetbe

                

 1. A SÉRÜLT ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT – ELHÁRÍTÓ MECHANIZMUSOK

Anya-gyermek kapcsolat:

 • mindkét fél számára ösztönhelyzet
 • veleszületett, ösztönös eredete van
 • megnyilvánulási formája:
  • gyermek részéről: sírás, szopási tevékenység
  • anya részéről: szoptatás, megnyugtatás, karbavétel
 • ha kettejük kapcsolata jól működik → feszültségoldó hatása van
 • ha zavar van kettejük kapcsolatában → annak hatása mindkettőjüknél megnyilvánul
 • a korai anya-gyermek kapcsolatban a nem verbális elemek játszanak fontos szerepet
 • ANYA → metakommunikatív jelzésekkel tudja közölni a gyermekkel saját érzelmi állapotát
 • GYERMEK → reagál ezekre a jelzésekre
 • ha az anya kiegyensúlyozott, nyugodt → gyermeke is az lesz
 • ha az anya feszült, zaklatott → gyermeke is az lesz

probléma esetén megváltoznak a viselkedésárnyalatok

 1. anyai beszéd hangszíne → melyet jól érzékel a gyermek

Anya-gyermek kapcsolat fogyatékos gyermeknél:

 • alapjaiban megzavarja az ösztönhelyzetet
 • anomáliákat okoz kapcsolatukban
 • az anya konfliktushelyzetbe kerül:
  • két ellenirányú erő áll egymással szemben
  • a sérült gyermek elutasítást vált ki az anyában, nem tudja elfogadni gyermekét – ami gyakran nem tudatos DE:
   • mégis szeretnie kell, mert „egy anyának ez a dolga”

Megzavart anyai viselkedés konfliktushelyzete:

 1.                              3.

ANYA                                  GYERMEK

 1. 4.
 1. / szeretnie kell a gyermekét, ez saját elvárás az anyától, mert így szocializálódott
 2. / szeretnie kell a gyermekét, ez a közösségi norma, a közösség elvárása
 3. / nem tudja szeretni gyermekét, mert nem ilyenre vágyott
 4. / nem tudja szeretni gyermekét, mert a társadalom sem fogadja be megfelelő módon

A helyzetnek  3 megoldási módja van:

 • nyílt elutasítás: az ellenoldali erő győz
 • elhagyja, intézetbe adja gyermekét
  • elfogadás: „szeretet-erő” győz
 • rejtett erőtartalékai vannak az anyának
  • családi háttér, apai támasz, eszmék, hit, vallás
 • szakember segítsége – rehabilitációs konzultáns
 • a spontán elfogadás ritka
 • rejtett elutasítás: egyik erő sem elég erős
  • úgy tesz, mintha elfogadná a gyermeket, de megmarad a belső elutasítás – mely nem tudatos
  • ezt a gyermek megérzi → tüneteket produkál
  • az anya – elhárító mechanizmusokat alkalmaz – hogy ezen érzéseit eltussolja

Elhárító mechanizmusok:

 • gyermek fogyatékosságának eltagadása:
  • a sérülés fokától függ, h. ez mennyire kivitelezhető
  • nem hajlandó szembesülni a gyermek fogyatékosságával
  • formái:
   • teljes eltagadás
   • részleges eltagadás:
    • elbagatellizálja a problémát
    • „majd kinövi”
    • kevésbé látja súlyosnak a problémát
   • Th: az elfogadásra kell koncentrálni, szakember segítsége szükséges
  • felelősség másra hárítása:
   • az anya célja az önbecsülés fenntartása
   • ennek az az ára, h. más ember önbecsülését leszállítja → apa v. orvos hibáztatása, felelősség rájuk hárítása
  • gyermek felruházása, nem létező képességekkel:
   • mozgatórugója az anya önmaga értékének féltése
   • észleli a fogyatékosságot, de megpróbálja enyhíteni a következményeit
  • reakcióképzés:
   • az elfojtott tudattartalmat – nem megfelelő viselkedéssel reagálja le
   • ez valódi megoldást nem nyújt
   • cél: önbecsülés védelme
   • drága ajándékokkal halmozza el a gyermeket
  • önbüntető életstílus:
   • a reakcióképzés szélsőséges, súlyos formája
   • életstratégiává válik a reakcióképzés
   • az anya bünteti magát, mert fogyatékos a gyermeke
    • lemond élete fontos dolgairól
    • nem jár társaságba, emberek közé, csakhogy a gyermekkel lehessen

Ezen elhárító mechanizmusok létrejöhetnek:

 • ha az elsőszülött gyermek fogyatékos
 • ha az elsőszülött gyermek ép → a második gyermek fogyatékos

Sérült gyermeket nevelő családban az apa és testvérek helyzete:

 • apáknál is észlelhetők ilyen tünetek, csak enyhébb formában, kisebb intenzitással ( ez az apa és anya eltérő attitűdjéből adódik  – eltérő a viszonyulásuk )
 • testvérek:
  • kortárscsoportokhoz való ragaszkodásuk
  • el szeretnének szigetelődni a családtól
  • kicsúfolják őket a testvéreik miatt
  • félnek attól, h. nekik kell majd ápolniuk testvérüket
 • Th: családterápia, pszichoterápia
  • az anyának nyújtott segítség PREVENCIÓ a gyermek számára – általa indirekt segítünk a gyermeknek

A szülők házassága:

 • harmonikus a kapcsolatuk a gyermek születése előtt:
  • Gyermek születése után még erősebbé válik a házastársi kötelék
  • erősíti kapcsolatukat a közös problémamegoldás
 • nem harmonikus a kapcsolatuk a gyermek születése előtt:
  • menekülnek a problémák elöl
  • vádaskodás
  • házasság megromlása → válás
  • munkába menekülés
 • Th: házasságápolás = preventív gyermekvédelem
  • a gyermeknek nagyon fontos, h. a szülők is szeressék egymást, ne csak külön-külön a gyermeket szeressék, mert ez kevés lenne önmagában

Dr. Hídvégi Márta vizsgálata 2002-ben:

 • értelmi sérült gyermekek családi helyzetét vizsgálta:
  • 60 családot vizsgált
  • gyógypedagógusokat, gyp.-hallgatókat
  • kollégiumi nevelőtanárokat
  • tanítókat, tanárokat
  • szülőket, gyermekeket ért hatásokat
  • korai szocializációt
  • szülői reakciómódokat, előítéletességet
 • ki észlelte a fogyatékosságot ( 42% szülők, 37% orvos, 17% pedagógus )
 • környezet reakciói, családtípusok:
  • befelé típusú: beengedi a külső környezeti hatásokat, fontos számukra, alkalmazkodnak a negatív véleményekhez ( nem szerencsés típus )
  • kifelé típusú: elhatárolódik küső környezetétől, nem engedi be a negatív külső hatásokat, nem fontos számukra a környezet reakciója
 • házasság alakulása
  • 46% u.olyan maradt a házasság
  • 24% megerősödött a házasság
  • 30% megromlott a házasság
  • 5% válás
 • szülők elhárító mechanizmusai
  • eltagadás volt a leggyakoribb
  • TANAK-os családban jellemzőek e mechanizmusok
 • pedagógusok előítéletessége
  • legelőítéletesebbek: ált. iskolai tanítók
  • leginkább nem előítéletesek: gyp. Hallgatók
 • konkrét javaslatok
  • felnőttsége, munkába állása
  • hogyan lesz családja
  • fogyatékosság tényének közlése
  • feldolgozhatatlan trauma a család számára
 1. A STIGMA PSZICHODINAMIKÁJA
 • a stigmát ősidők óta használják – stigmatizálnak egyes személyeket
 • negatív társadalmi hozzáálláshoz társul
 • ilyen stigma pl. a negatív hozzáállás a fogyatékos emberrel szemben

közvetlen

STIGMA                                            „ÉN-KÉP”             – a stigma közvetett és

hatás                                                                közvetlen hatással van

az „én-kép”-re

közvetett                            – a megbélyegzett személy

hatás                                     „én-kép”-e átalakul

megváltozott                                                                 – kisebbségi érzése lesz

társadalmi magatartás

A stigmatizációra vonatkozó elméletek:

 

 1. biológiai –etológiai elméletek
 • etológia – állati viselkedéssel foglalkozik
 • biológiailag célszerű viselkedés, ha kiközösítjük társainkat
 • a sérült egyed kiközösítése – halálra ítélése
 • ez a viselkedés csak az állatvilágban fogadható el, emberek világában ezek nem alkalmazhatók
 1. Goffmann – stigma elmélete
 • az elutasítást a csonkolással állította párhuzamba
 • a stigma v.milyen erkölcsi bűnhöz társult ( aki lopott → levágták a kezét )
 • a stigmatizáció – nemzedékről-nemzedékre hagyományozódik tovább
 1. Dinamikus elméletek csoportja:
 • ezen elméletek alapja, h. a stigmatizált ember látványa, közelsége – az emberben szorongást kelt
 • alaklélektan- Gestalt pszichológia
  • a diszharmónikus formákra az emberek szorongással reagálnak
  • ez velünk született tulajdonság
  • a csecsemő sírással reagál egy torzult arcra
 • szociális elmélet
  • szociális magatartásunk bizonytalan, ha stigmatizált személlyel találkozunk
  • észrevegyük-e fogyatékosságát, vagy ne?
  • magatartásunk mesterkéltté válik → kellemetlen feszültség → így inkább elkerüljük ezeket a frusztrációt kiváltó helyzeteket
 1. szociális hátrányoktól való félelem
 • ha fogyatékos emberrel találkozunk, lehet h. bennünket is „olyannak” látnak az emberek
 1. magyarázó elv
 • azért kerüljük a fogyatékos személyeket, mert arra emlékeztetnek bennünket, h. ez velünk is megtörténhet
 • ok: saját értékeink féltése

Én-kép változása a stigma hatására:

 • az én-kép negatív irányban változik a stigmatizáció hatására – az én-kép „feed-back” mechanizmus alapján módosul:
  • torz kép vetítődik vissza a fogyatékos személyről → így mindig negatívabb képet kap vissza magáról → ez épül be az én-képébe → a fogyatékos ember negatív beállítódása jön létre
 • ez elleni védekezés módja → stratégiák alkalmazása

Sérült identitás legyőzésének stratégiái:

 1. stigma eltüntetésének kísérlete:
 • a legkézenfekvőbb reakció, mely nem pozitív reakció
 • nem szolgálja az alkalmazkodást
 1. sérült képességek fejlesztése:
 • bizonyos mértékig pozitív alkalmazkodásnak tekinthető
 • addig jó, amíg a funkció öröme motíválja
 1. épen maradt funkciók területén végzett kompenzáció:
 • a vakoknál a tapintás v. az emlékezet fejlesztése
 • Adler: A szervi csökkentértékűségről c. munkája – hogyan kompenzálja a sérült területet a személy
 1. valósággal való szakítás:
 • negatív alkalmazkodás – menekül abból a világból, ahol a stigmájával együtt kell élnie
 • kifejező eszközei: játék, ábrándozás, álmodozás, fantáziálgatás
 1. másodlagos haszon a stigmából:
 • „betegségelőny”-nek is nevezhető
 • Minden sikertelenségét a stigmájára fogja
 1. stigma átértelmezése:
 • meggyőzi magát arról, h. így sokkal jobb, mintha nem lenne stigmája
 1. agresszív kapcsolatteremtés:
 • rossz alkalmazkodási forma
 • nem veszi figyelembe az épek finom metakommunikatív jelzéseit → nem akarja észrevenni, h. nem akarnak vele kapcsolatot létesíteni
 1. előre védekező visszahúzódás:
 • nem meri magát kitenni a társadalom elutasításának
 • saját köreiben mozog, visszahúzódik
 • szigettársadalom létrejötte
 • megkímélik magukat a kedvezőtlen, külső hatásoktól
 1. A FIZIKAI SÉRÜLÉS HATÁSA A GYERMEK SZOCIALIZÁCIÓJÁRA

A gyermek eleve adott szociális kapcsolatai:

 • anya-gyermek kapcsolat
 • család: anya – gyermek – apa kapcsolat
 • fontos szempont a családban:
  • fizikailag ép állapot rendben legyen a gyermeknél
  • a testi-és mozgásfejlődés van a központban
  • ha ezek mind rendben vannak, akkor háttérbe is szorulnak

Fizikai sérülés esetén:

 • fokozott figyelem irányul a sérülésre
 • más, fontos tényezők szorulnak háttérbe ( pl. szociális kapcsolatok )
 • fontos szempont a családban, h. hogyan lehet kompenzálni ill. fejleszteni a sérült funkciót
 • a normális egyensúly eltolódik
 • ikerpár vizsgálata, ahol az egyik sérült:
  • a sérült gyermek felé kevesebb a korlát
  • kevesebb szabálynak, feladatnak kell megfelelnie
  • több türelem jut neki – jobban tolerálják viselkedését
 • következmény:
  • a sérült gyermek szociális fejlődése nem vesz megfelelő irányt
  • sérül a szocializáció folyamata
  • ezek a gyermekek nincsenek kitéve a szocializációs hatásoknak
  • zavart a kortársközösségbe való bekerülésük
  • nincs, vagy hiányos a szociális készségük
  • kevés tapasztalattal rendelkeznek
  • a társak negatív előítéleteivel találkoznak

Önkéntesen felvett szociális kapcsolatok:

 • a fizikai sérülésnek KÖZVETETT és   KÖZVETLEN hatásai vannak

↓                             ↓

kapcsolatteremtő         asszociációs

hatás                        hatás

kommunikáció             társítjuk a jegyeket: szépség – jóság

zavara                                                       csúnya-gonosz

verbális, nonverbális

→ ez azt jelentené, hogy a fogyatékosság jellembeli hibával is társul?

Kép-preferencia teszt:

 • 9-11 év közötti gyerekek körében történt vizsgálat
 • 10 képet kapnak, u.a. a kisfiú van mindegyiken, csak más-más fogyatékossággal, + egy ép fiú képe
 • feladat: preferencia-sorrend kialakítása, ki a legszimpatikusabb fiú
 • eredmény:
  • az a gyermek, akinek preferencia-eredménye leginkább egyezett a társadalom többi tagjának eredményével → ő központi figura a csoportban –  vagyis: a társadalmi normákat leginkább ő sajátította el
  • az a gyermek, akinek eredménye a legkevésbé egyezett a többségével → ő peremhelyzetben lévő gyermek – vagyis: ők azok, akik leginkább barátkoznak fogyatékos gyermekekkel

Felnőttek kérdőíves vizsgálata:

 • fogyatékosokkal szembeni viselkedésüket vizsgálták
 • többségük nem szívesen létesít kapcsolatot fogyatékos személlyel
 • félnek a fokozott függőségtől
 • a fogyatékos személyek – kötelezettséget jelentenek számukra
  • domináns személyek:
   • szeretik, ha mások függenek tőlük
   • akkor nem szívesen barátkoznak fogyatékosokkal
  • peremhelyzetben lévők:
   • testi ügyesség terén gyengébbek
   • ők szívesebben barátkoznak fogyatékosokkal

Akadályozottak kapcsolatkezdése:

 • félnek a kapcsolatok kezdeményezésétől
 • mellőzöttnek, visszautasítottnak érzik magukat
 • úgy érzik, h. az épek viselkedése mesterkélt
 • szeretik eltüntetni a fogyatékosokra jellemző stigmát
 • interneten szeretnek ismerkedni, mert akkor elsősorban a belső jegyeiket adják ki, utána a külsőt

DAVIS – kapcsolatalakulásának szakaszai:

/ ép személy kapcsolatalakulása fogyatékos személlyel /

 • látszólagos elfogadás: társadalmi norma miatt fogadja el a fogyatékost
 • áthatolás: a személyes jellemvonásokra összpontosít, nem törődik a fogyatékossággal
 • kapcsolat jobbítása: az ép személy az egész személyiséget látja – kompletten a fogyatékos személy pozitív és negatív tulajdonságait

 

Serdülőknél:

 • fiúk: a fizikai funkciók elváltozásait utasítják el jobban
 • lányok: a kozmetikai elváltozásokat utasítják el jobban
 1. A SÉRÜLT GYERMEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK PSZICHODINAMIKAI FELTÉTELEI

Épek – személyiségkomponensének alakulása:

kedvező                            megfelelő

INGER                semleges                        információ                 JÓ KOGNITÍV FEJLŐDÉS

kedvezőtlen                      felvétele                     szenzomotoros és

intellektuális kompetencia

érzés

/ kompetencia = hatékonyság, tudja uralni környezetét /

 

 

Fogyatékos személyek – személyiségkomponensének alakulása:

Kedvező                 torz v. hiányos            ELÉGTELEN   v.

INGER               semleges                        információ                   MEGVÁLTOZOTT

kedvezőtlen                 felvétele                           KOGNITÍV FEJLŐDÉS

                                                                                                       szenzomotoros és

                                                                                                       intellektuális inkompetencia

                                                                                                       – érzi és tudja magáról h.

                                                                                                          nem elég hatékony

 

 

Épek – teljesítmény-motivációs személyiségkomponense:

PROBLÉMA                   a problémahelyzet sikerrel

FELADAT                       zárul, sikeres a feladat-                            IGÉNYSZINT 

megoldás                                                 -folyamatos sikerek

hatására feljebb rakja a

mércét

kompetencia-érzés = „hatékony, ügyes vagyok” érzés

 

 

Sérült gyermek- teljesítmény-motivációs személyiségkomponense:

 

PROBLÉMA                         sikertelen a probléma-                          IGÉNYSZINT 

FELADAT                            illetve feladatmegoldás

kudarcélmény                            – inkompetencia érzés

– kevésbé hatékony a

gyermek

Épek kompenzáló szociális személyiségkomponense:

elfogadó   →         biztonságérzés →       – kiegyensúlyozott

érzelmek

„OKÉ”-ÉRZÉS                                                                                          – autonómia

– függetlenség

helyeslő →   jó lelkiismeret  →      –  erkölcsi harmónia

– szociocentrizmus

KÖRNYEZETI                                                                             / kp.-ban a szociális közeg /

   ATTITŰD

viszonyulás

elismerő  →  értéktudat  →         – pozitív önértékelés

kitüntető  →  előnyös                →      adekvát szerepvállalás

megkülönböztetettség

érzése

Fogyatékos gyermek kompenzáló szociális személyiségkomponense:

elutasító     →    biztonságvesztés  →   érzelmi függőség

szorongás

„NON- OKÉ”

ÉRZÉS

 elítélő  →   rossz lelkiismeret   →   egocentrizmus

KÖRNYEZETI ATTITŰD

lekicsinylő  →   csökkentértékűségi  →  kompenzáció

érzés stigmatizáló  →  hátrányos                →   kompenzációs

megkülönböztetettség      beolvadási vágy

érzése

– nem akar stigmatizált

lenni

 1. EMBERKÉP VÁLTOZÁSA A GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIÁBAN
 1. EMBERKÉP:

Biológiailag sérült személy  → pszichológiai sérülés → a sérült ember MÁS, ELTÉRŐ, mint az ép ember

 1. EMBERKÉP:

pszichológiai sérülés    →    ép és sérült biológiai állapotú ember

Ép személy – egyaránt lehet pszichológiailag sérült

 1. EMBERKÉP:

Sérült személy           ép pszichológiai állapot                     – sérült biológiai állapotú ember is lehet ép pszichológiai állapotú Ép személy               sérült pszichológiai állapot

Szociális mediáció, közvetítés útján – a szociális közeg hozza létre a pszichológiai sérülést, pszichés betegséget.

Gyógypedagógiai pszichológia
Show Buttons
Hide Buttons
designed by Honlapdiszkont