A pszichológus

A pszichológus olyan személy, aki egyetemen – nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában – pszichológia szakos diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza. A pszichiáterrel ellentétben nem orvos.

Napjainkban sokan azonosítják a pszichológust azzal az emberrel, aki tanácsadással, illetve a mentális zavarok gyógyításával foglalkozik. A pszichológusok azonban (az alapképzésükbe foglalt széles körű általános lélektani, fejlődéslélektani, szociál- és személyiségpszichológiai ismereteket felhasználva) olyan kevésbé közismert feladatokat is ellátnak, mint például a humanoid észlelés kutatása; iskolai, szervezeti konfliktusok megoldása; szervezetfejlesztés; fejlődésben elmaradott gyerekek képességdiagnosztikája és fejlődésük segítése stb.

Pszichológusképzés Magyarországon

Egyetemi képzés

A képzés a 2006/2007-es tanévtől a felsőoktatási törvény módosítását követve két rendszer szerint zajlik:

 • osztatlan képzési rendszerben (a 2006/2007-es tanév előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében) a képzés nappali tagozaton öt, levelező tagozaton négyéves időtartamú.
 • a bolognai vagy osztott rendszer alapján (a 2006/2007-es tanévben vagy utána hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében) a korábban egységes ötéves képzési idő egy alap- és egy mesterképzésre tagolódik. Az alapszintű képzés három, a ráépülő mesterképzés kétéves.

Jelenleg hat helyen folyik akkreditált egyetemi szintű pszichológus alapképzés Magyarországon:

 • Debreceni Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Károli Gáspár Református Egyetem
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Szegedi Tudományegyetem

A 2006 szeptemberében indult, napjainkig érvényes bolognai rendszerben a hároméves alapképzés (BA) elvégzése után a hallgatók viselkedéselemző képesítést szereznek, és csak a mesterképzés (MA) elvégeztével jogosultak a pszichológus cím használatára.

Egyes intézményekben a hallgatók tanulmányaik kezdetén pszichológus hallgatói esküt, tanulmányaik végén pedig pszichológusi esküt tesznek

Egyetemi képzés alatti és diplomamegszerzés utáni képzések

A pszichológus diploma megszerzése után szakpszichológusi minősítést lehet szerezni, ami egy a hallgató által választott alkalmazási területre való speciális felkészítést jelent. Ma Magyarországon kilenc szakpszichológusi képzés választható. Ezek többsége gyógyító munkát végző pszichológusi tevékenységre készít fel. A ma Magyarországon elérhető szakpszichológusi képzések:

 • Egészségpszichológiai szakpszichológus
 • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
 • Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus
 • Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
 • Klinikai szakpszichológus
 • Munka- és szervezetpszichológus
 • Pedagógiai szakpszichológus
 • Tanácsadó szakpszichológus
 • Sport szakpszichológus

Doktori képzés

1.) SZTE BTK Neveléstudományi Doktori IskolaMagyarországon hat képzőhelyen van lehetőség tudományos fokozat megszerzésére pszichológiából.

2.) SE Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

3.) SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék

4.) PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola

5.) ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola

6.) DE BTK Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola

A pszichológus
Show Buttons
Hide Buttons
designed by Honlapdiszkont